Seitei Iai - Kesagiri

Diagonal Cut

View Clip

Tachi Iai no Bu