Seitei Iai - Shihogiri

Four Way Cut

View Clip

Tachi Iai no Bu