Seitei Iai - Tsuka Ate

Handle Strike

View Clip

Iai Hiza no Bu