Seitei Iai - Ushiro

Rear

View Clip

Omori-Ryu Seiza no Bu